04.12.2011, Świebodzice, wystawa krajowa

Merci z Czarnego Dworu uzyskała CWC na wystawie krajowej w Świebodzicach.

MERCI z Czarnego Dworu (WW DON z Czarnego Dworu x EW OLGA z Czarnego Dworu), wł. Wojciech Burski – dosk. 1, CWC

Serdeczne gratulacje dla Martynki Nowak za zajęcie II miejsca w konkursie Junior Handling z IZZY z Czarnego Dworu.