09.02.2014, Bydgoszcz, wystawa krajowa

WINSTON – KENZO z Czarnego Dworu ponownie uzyskał CWC.

WINSTON – KENZO z Czarnego Dworu (Ch.PL  FLINT z Czarnego Dworu x Ch.PL GLORIA z Czarnego Dworu), wł. Witold Szulc – dosk. 1, CWC.

Druga wystawa i ponownie CWC! Droga do championatu wydaje się bardzo krótka…