09.10.2011, Zabrze, wystawa krajowa

Rosanne z Czarnego Dworu uzyskała BOB na wystawie krajowej w Zabrzu.

ROSANNE z Czarnego Dworu (WW DON z Czarnego Dworu x JOY z Czarnego Dworu), wł. Monika Lis – dosk. 1, Zwycięzca Młodzieży, BOB