12.08.2018, Golub-Dobrzyń, wystawa krajowa

Na 51. toruńskiej wystawie w Golubiu-Dobrzyniu CRAZY pierwszy raz wystąpiła w klasie młodzieży.

Udziałem w imprezie ta utalentowana suczka rozpoczęła młodzieżowy championat wystawowy.

CRAZY z Czarnego Dworu (właściciel Bogusław Szutko) – doskonała 1, Zwycięzca Młodzieży, Najlepszy Junior w Rasie, BOS