18.05.2014, Świebodzice, wystawa krajowa

Dobre wiadomości ze Świebodzic. Wilma ukończyła championat Polski, a ERIN zajęła  4. miejsce w swojej grupie.

ERIN z Czarnego Dworu (HUMMER Zielona Brda x IZZY z Czarnego Dworu), właściciel Joanna Pomorska-Grochowska – dosk. 1, Zw. Młodzieży, BOB Junior, BOB, BOG IV

WILMA z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL GLORIA z Czarnego Dworu), właściciel Joanna Pomorska-Grochowska – dosk. 1, CWC. WILMA (na zdjęciu) ukończyła Championat Polski.