18.10.2014, Poznań, wystawa międzynarodowa

ERIN z Czarnego Dworu została Młodzieżowym Zwycięzcą Polski.

ERIN z Czarnego Dworu (HUMMER Zielona Brda x IZZY z Czarnego Dworu), wł. Joanna Pomorska-Grochowska – dosk. 1, Młodzieżowy Zwycięzca Polski