21.04.2012, Słubice k. Płocka, Próby Pracy Wyżłów

URKE z Czarnego Dworu uzyskuje komplet punktów i dyplom I stopnia.

URKE z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x EW OLGA  z Czarnego Dworu), wł. Mateusz Nowak, przewodnik Tomasz Wiński – dyplom I stopnia, 100 pkt, 1 lokata