22.01.2017, Lubin, wystawa krajowa

UTOPIA rozpoczęła drogę do Młodzieżowego Championatu Polski.

Podczas wystawy w Lubinie uzyskała tytuł Najlepszego Juniora w Rasie.