22.04.2012, Częstochowa, wystawa krajowa

USHER z Czarnego Dworu znów triumfuje. Ukończył Młodzieżowy Championat Polski.

USHER z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x EW OLGA z Czarnego Dworu), wł. Wojciech Burski, handler Alicja Nowak  – dosk. 1, Zw. Młodzieży, BOB, BOG I. Usher finished PLJrCh.

ROSANNE z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x Ch.PL JOY  z Czarnego Dworu), wł. Monika Lis – dosk. 1, CWC, Zwycięzca