26.10.2013, Poznań, wystawa międzynarodowa

CAMERON z Czarnego Dworu uzyskał BOB Junior podczas międzynarodowej wystawy w Poznaniu.

CAMERON z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL OZZY z Czarnego Dworu), właściciel Andrzej Poreda, handler Małgorzata Zielińska – doskonała 1, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior.