29.04.2012, Tarnów, krajowe field-trialsy im. Kazimierza Tarnowskiego

KENYA z Czarnego Dworu z dyplomem I stopnia i 3 lokatą podczas field-trialsów w Tarnowie.

Prowadzona przez Irka Kowalika KENYA z Czarnego Dworu (KESSEL z Czarnego Dworu x JOY z Czarnego Dworu), wł. Małgorzata Supronowicz, uzyskuje 6 pkt, dyplom I st., 3 lokatę.

Serdeczne gratulacje!