30.09.2018, Khirokitia (Cypr), wystawa specjalistyczna

UBER dobrze zaaklimatyzował się w nowym kraju.

UBER z Czarnego Dworu (właściciel Panayiotis Thoma) – CAC, CACB, Najlepszy Pies, Reserve Best In Show.

UBER został Championem Cypru. Gratulacje!

 

DON z Czarnego Dworu (właściciel Panayiotis Thoma) – Best In Show Weteran