31.03.2012, Legionowo, wystawa krajowa

Kenya z Czarnego Dworu wygrała BOB i uzyskała II lokatę w konkurencji BOG.

KENYA z Czarnego Dworu (KESSEL z Czarnego Dworu x JOY z Czarnego Dworu), wł. Małgorzata Supronowicz – dosk. 1, CWC, Najlepsza Suka, BOB, BOG II.