Paryż (Francja), World Dog Show

MERCI z Czarnego Dworu – Młodzieżowy Zwycięzca Świata

MERCI z Czarnego Dworu (DON z Czarnego Dworu x OLGA z Czarnego Dworu) – Młodzieżowy Zwycięzca Świata