06.10.2013, Czerniejewo, próby pracy wyżłów

CAMERON z Czarnego Dworu z dyplomem I stopnia i 3. lokatą podczas prób pracy wyżłów w Czerniejewie.

CAMERON z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL OZZY z Czarnego Dworu), właściciel Andrzej Poreda, przewodnik  Małgorzata Zielińska – dyplom I stopnia, 81 punktów, lokata 3