29.09.2013, Wrocław, wystawa międzynarodowa

WILMA uzyskała CWC podczas wystawy międzynarodowej we Wrocławiu.

WILMA z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL GLORIA z Czarnego Dworu), właściciel Joanna Pomorska Grochowska – doskonała 1, CWC.