29.09.2013, Kazimierza Wielka, regionalny wielostronny konkurs pracy wyżłów

CZABOR z Czarnego Dworu uzyskał dyplom II stopnia podczas regionalnych wielostronnych konkursów pracy wyżłów zorganizowanych w Kazimierzy Wielkiej.

CZABOR z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL OZZY z Czarnego Dworu), właściciel i przewodnik Tomasz Wiński – dyplom II stopnia, lokata 13.