22.09.2013, Łowisko k.Rzeszowa, wystawa krajowa psów myśliwskich

Świetny występ URKE na krajowej wystawie psów myśliwskich w Łowisku.

URKE z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x EW OLGA z Czarnego Dworu), właściciel Mateusz Nowak – dosk. 1, CWC, Zwycięzca, BOB, BOG II.