29.09.2013, Wroclaw, international dog show

WILMA got CWC during international dog show in Wroclaw.

WILMA z Czarnego Dworu (Ch.PL FLINT z Czarnego Dworu x Ch. PL GLORIA z Czarnego Dworu), owner Joanna Pomorska Grochowska – excellent 1, CWC.