16.08.2020, Golub-Dobrzyń, wystawa krajowa

EUFORIA and PANDA wzięły udział w wystawie krajowej w Golubiu-Dobrzynie.

GRANDE PANDA z Czarnego Dworu – excellent 1 (klasa młodzieży)
EUFORIA z Czarnego Dworu – excellent 1, CWC (klasa pośrednia)

Dziękuję Kacprowi Piotrowskiemu za doskonały handling i dobrą opiekę nad moimi psami.