18.05.2012, Salzburg (Austria), wystawa światowa

SARI z Czarnego Dworu z oceną doskonałą 2 w klasie pośredniej. Tytuł Zwycięzcy Świata uzyskał syn OBELIXA  z Czarnego Dworu – AVELINE POKER!

SARI z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x LUX JCh. IZZY  z Czarnego Dworu) wł. Wojciech Burski, handler Ala Nowak – dosk. 2.

Kolejny potomek OBELIXA z Czarnego Dworu uzyskuje najwyższe laury w świecie. Gratulacje dla Drago i Zlatko Jojkic z Serbii. Cieszymy się z Wami!