29.07.2012, Będzin, wystawa krajowa

SARI z Czarnego Dworu wygrywa wśród suk.

SARI z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x IZZY z Czarnego Dworu), wł. Wojciech Burski, handlerka Alicja Nowak – dosk. 1, CWC, Zwycięzca.