21.08.2011, Nowy Sącz, wystawa krajowa

Rava z Czarnego Dworu rozpoczęła start na wystawach od BIS PUPPY III.

RAVA z Czarnego Dworu (DON z Czarnego Dworu x JOY z Czarnego Dworu) – wybitnie obiecująca, BIS PUPPY – III.