21.08.2011, Toruń, wystawa krajowa

Polka z Czarnego Dworu uzyskała Zwycięstwo Młodzieży podczas wystawy krajowej w Toruniu.

POLKA z Czarnego Dworu (DON z Czarnego Dworu x IZZY z Czarnego Dworu), wł. Czesław Mincewicz – dosk. 1, Zwyc. Młodzieży, Najlepszy Junior.