26.05.2013, Płock, wystawa krajowa

AYRA CAMISTAR z Czarnego Dworu zajęła 3. miejsce podczas BIS.

AYRA CAMISTAR z Czarnego Dworu (EIKO KS v.d. Zista x EW OLGA z Czarnego Dworu), wł. Artur Bonas – doskonała 1, Zwycięzca Młodzieży, BOB Junior, BOB, BOG I, BIS III