26.05.2013, Świebodzice, wystawa krajowa

WILMA z Czarnego Dworu ukończyła młodzieżowy championat Polski.

WILMA z Czarnego Dworu (Ch. FLINT z Czarnego Dworu x GLORIA z Czarnego Dworu), wł. Joanna Pomorska – Grochowska – doskonała 1, Zwyc. Młodzieży, BOB