20-21.05.2017, Rzeszów, wystawy: krajowa i międzynarodowa

S2ART z Czarnego Dworu z sukcesami uczestniczył w międzynarodowej oraz krajowej wystawie psów w Rzeszowie.

S2ART z Czarnego Dworu (właścicielka Paulina Lisiak) w obu startach otrzymał tytuł Zwycięzcy Rasy (BOB).