01.07.2012, Ustroń, wystawa krajowa

SARI zdobywa pierwsze CWC.

SARI z Czarnego Dworu (WW, EW DON z Czarnego Dworu x IZZY z Czarnego Dworu), wł. Wojciech Burski, handlerka Alicja Nowak – dosk. 1, CWC