Brussels (Belgium), Euro Dog Show

SZAFIR z Czarnego Dworu – European Winner

SZAFIR z Czarnego Dworu (DON z Czarnego Dworu x IZZY z Czarnego Dworu) – European Winner