MERCI z Czarnego Dworu

OLGA, kryta w kolejnych cieczkach różnymi reproduktorami, nie dawała szczeniąt. Dopiero dzięki sugestii jednej z koleżanek zorientowałem się, że powodem jest resorpcja płodów. Pod nadzorem czeskich lekarzy weterynarii zdecydowałem się inseminować tę sukę o wysokich osiągnięciach wystawowych i polowych oraz doskonałym rodowodzie psem DON z Czarnego Dworu. Moje marzenie o potomstwie OLGI się spełniło. W efekcie dobrze monitorowanej ciąży przez wspaniałych specjalistów z Brna OLGA urodziła cztery szczenięta. Jedną z dwóch suczek w miocie była MERCI. Pozostałe trzy mioty OLGI były liczne, a ciąże przebiegały bez żadnych problemów.

MERCI okazała się suką delikatnie zbudowaną, zarówno w porównaniu z ojcem, jak i matką. Była efektem kojarzenia krewniaczego, jej matka OLGA to siostra dziadka ze strony ojca – OBELIXA. Inbred zamierzony, efekt skojarzenia spełnił moje oczekiwania.

MERCI ma ok. 62 cm wysokości w kłębie, jest nienagannej budowy. Posiada średnio gruby kościec, trochę delikatniejszą głowę oraz efektowny ruch o dużym wykroku. W pracy bardzo posłuszna, wrodzony aport, stylowa stójka, bardzo dobry wiatr, wielka pasja do pracy w wodzie, średnio szybka i nieodchodząca daleko od przewodnika w polu. Przyjazna w stosunku do ludzi i zwierząt. Chętnie jeżdżąca w aucie, bez choroby lokomocyjnej. Jako matka doskonale odchowuje szczenięta. Jej najciekawszy potomek to mieszkająca w Grecji GENEVA z Czarnego Dworu (2 x CACIB) po psie HUMMER Zielona Brda.

MERCI na wystawie światowej w Paryżu uzyskała tytuł Młodzieżowy Zwycięzca Świata, zaś na wystawach w kraju i za granicą zdobywała tytuł BIS w kolejnych klasach wystawowych: BIS Szczeniąt, BIS Młodzieży, BIS całej wystawy. Była oceniana na próbach pracy, na których uzyskała dyplom I stopnia. Zważywszy na jej wysoką homozygotyczność, stanowi bardzo wartościowy materiał hodowlany.

Rodowód

Analizując rodowód, wśród przodków MERCI nietrudno zauważyć, że jest ona efektem kojarzenia w pokrewieństwie. Rodzicami OLGI (matki) są te same psy co w drugim pokoleniu u ojca: UNGARO vom Hege-Haus i UCHE z Czarnego Dworu. To dwa bardzo wartościowe wyżły, a krycie w takim pokrewieństwie było dokładnie przemyślane. MERCI pochodząca z kojarzenia krewniaczego daje duże prawdopodobieństwo, że jej potomstwo będzie w znacznym stopniu posiadało cechy wymienionych wyżej przodków. 

Ostatnie sukcesy wystawowe